Slik kjøpte unge gutar ideen om at sukker gjer deg mandig.

Macho på boks

Vaknar du nokon gong opp og tenker «herregud, no skal det bli godt med ein liten energidrikk»? Ikkje eg heller. Men det er det mange som gjer: Bruken av slik drikke har auka stort dei siste åra, også i Noreg. I 2014 kjøpte nordmenn 17 millionar liter, ifølge NRK. Skal ein tru statistikken frå Bryggeri- og drikkevareforeningen, var talet gått opp til over 68 millionar liter energidrikk i fjor (desember ikkje medrekna – og med tanke på kor stress jula er, kan me sikkert plussa på nokre millionar til).

Fokus