«De fleste blir ikke drept»

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Mens tusenvis av mennesker over hele Norge gikk i 8. mars-tog, var vi en gruppe som ikke kunne delta på grunn av høyt trusselbilde: Vi som lever i skjul. Jeg er en av kvinnene som ikke kan vise meg, men som krever å bli hørt.

Debatt