Storbonden og lederen av Småbrukarlaget er overbevist om at han kan forandre verden.

Sirkus Solberg

Storbonden: Tor Jacob Solberg har gått en lang vei for å innse at opprørets sti er den eneste rette.

Nei!

Portrett