Med løgner og plaster bryter Klima- og miljøministeren naturavtalen og ofrer våtmarka for motorvei. Det er et svik mot barna.

Lågen-bedraget

KO-KO? Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kritiserte i sin tid Høyre for å bygge ut «koko-mye motorvei.» Nå mener han at motorveien i Lågendeltaet er ubetydelig for naturregnskapet, skriver forfatterne. FOTO: Tom Henning Bratlie

Vi skal ta vare på naturen i Lågendeltaet» skriver klima- og miljøminister Espen Barth Eide og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Dagsavisen 27. februar. De uttrykker omsorg overfor den svake part, samtidig som de påfører inngripende skade og uhelbredelige sår. Så tar de fram et plaster til pynt. Plasteret skal skjule et intet: uerstattelig delta og våtmark utraderes.

Kronikk