Stortingspolitikerne i kulturkomiteen ber Anette Trettebergstuen (Ap) komme på banen for å redde Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Alle vil redde Bokhylla

SAMLER STEMMENE: Tilgang på bøker kan gi stor glede. Kulturpolitikerne på Stortinget står samlet for å bevare Bokhylla på Nasjonalbiblioteket. Fra venstre Tage Pettersen (H), Silje Hjemdal (FrP), Hege Bae Nyholt (R) og Grunde Almeland (V).

– Dette engasjerer bredt, og det handler selvfølgelig om den uvurderlige kilden til informasjon som Bokhylla er for mange, sier Tage Pettersen (H) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Kultur