Er innsattes liv mindre verdt?

Til tross for en dyster selvmordsstatistikk i norske fengsler, er det ingen norske partier som går til valg på å bedre soningsforholdene til de innsatte. Norge hadde 19 selvmord per 10.000 innsatte i 2019. Bare siden 2008 har det vært minst 71 selvmordstilfeller i norske fengsler. Den siste tiden har vi hørt om selvmord som gjennomføres foran andre innsatte og om betjenter som er vitne til at selvmord skjer på den innsattes celle, men uten at de har tilstrekkelig kapasitet eller ressurser til å avverge situasjonen.

Debatt