Spørsmål til Titlestad

11. mars brakte Klassekampen et stort oppslag og intervju med professor emeritus Torgrim Titlestad, der denne forteller om sitt filmprosjekt om tidligere NKP- og motstandsleder Peder Furubotn. Han påpeker korrekt at Furubotn langt på vei ble skrevet ut av historiebøkene og fortiet.

Debatt