Høgre har mål om å doble talet på ordførarar ved årets lokalval. Nestleiar Henrik Asheim håpar partiet kan slå sin gamle valrekord.

Trur på ny val-­rekord

OPTIMIST: Nestleiar i Høgre er ein av mange høystemte høyrefolk på landsmøtet på Gardermoen i helga.

Det går ei høgrebølgje over landet, og i helga arrangerer partiet landsmøte på Gardermoen.

På snittet av meiningsmålingar den siste månaden får Høgre 32,2 prosent av røystene. Om det hadde blitt valresultatet til hausten, ville det med god margin ha vore Høgres beste val nokosinne.

Nestleiar Henrik Asheim innrømmer at dei har eit håp om å slå den gamle rekorden frå lokalvalet i 1979, då partiet fekk 29,2 prosent av røystene.

– Vi vil ikkje gå i den gamle 36,9-fella og slå fast at vi skal få den eller den oppslutnaden, men det er klart at meiningsmålingane gjev oss forhåpningar om eit veldig godt lokalval, seier han.

– Så de håpar kanskje at 1979-resultatet er innanfor rekkevidde?

– Ja, absolutt!

Ikkje heilt stille i båten

På landsmøtet i helga står dei store debattane kring saker som kjernekraft, forholdet til Kina og i kor stor grad partiet skal avvise grunnrenteskatt på havbruk.

Det ligg derimot ikkje an til å bli dei heilt store diskusjonane på den saka som har prega nyhendebiletet mest det siste året: straum.

Høgre har vorte skulda for å sitje litt for stille i båten det siste året. Dei høge straumprisane og krigen i Ukraina har skapt ein ganske ny politisk situasjon i Noreg, og veljarforflyttingane er store.

Likevel seier Høgre sjølv at det ikkje er så store skilnader mellom dei og Arbeidarpartiet når det kjem til straum. Fleire har lurt på kvifor partiet då gjer det så bra på målingane.

– Eg trur det eine er at vi styrte landet gjennom åtte år og gjennom krevjande kriser. Folk opplevde at det var ei regjering som var litt frampå. Eg trur det er eit sakn no. Eg trur folk tenkjer at denne regjeringa er litt bakpå. Vi er opne om at det er ikkje veldig store skilnadar på korleis straumprisane ville vore dersom vi sat i regjering. Eg trur veljarane set pris på det også, seier Asheim.

– Det er kanskje difor folk seier at de sit stille i båten og hentar inn veljarar frå Ap og Sp utan å gjere så mykje?

– Ja ja, det trur eg faktisk. Altså vi utviklar mykje politikk heile tida, så vi sit ikkje heilt stille i båten. Men det kan jo sjå ut som at veljarane ikkje søkjer seg mot dei som er mest skråsikre og har dei enklaste løysingane. Eg trur vi tenar på at vi ikkje er ute og lover makspris eller andre løysingar som folk skjønar er vanskeleg å innføre i praksis.

Doble ordførarar

I dag har Høgre 35 ordførarar rundt om i landet. Til samanlikning har Senterpartiet 131 og Arbeidarpartiet 146.

Hovudgrunnen til den store skilnadane mellom Høgre og regjeringspartia er at Sp og Ap har ordføraren i mange småkommunar, medan Høgre står sterkare i ein del større bykommunar.

Dei klarer kanskje ikkje å kome opp på nivået til Arbeidarpartiet, men Asheim fortel at målet for det komande lokalvalet er å doble dagens tal, og ende opp med minst 70 ordførarar.

– Det er eit ganske ambisiøst mål. Det føreset at vi gjer eit veldig godt val, men også at våre samarbeidsparti gjer det. Men mange ordførar er viktig for oss. Det at vi gjorde eit godt lokalval i 2011, var veldig viktig for å seinare gjere eit godt stortingsval i 2013. Då får vi synt fram høgrepolitikk i praksis, og vi får bygd opp sterke høgreprofilar rundt om i dei store byane, seier Asheim.

Sjølv om det no går veldig bra for Høgre på meiningsmålingane, er Asheim tydeleg på at det framleis er ei god stund til lokalvalet og endå lenger til stortingsvalet i 2025.

– Det som er heilt klart, er at målingane kjem til å svinge, og vi veit ikkje kva saker som kjem til å bli viktige i framtida. Det vi lærte av den første perioden vår i regjering, er at vi heile tida må utvikle politikk og ha nye løysingar på dei sakene som dukkar opp. Det som skil oss frå denne regjeringa, er at vi kjem ikkje til å drive å prioritere reverseringar når vi kjem til makta att.

– Så det blir ikkje reversering av formuesskatten, lakseskatten og ein strammare arbeidsmiljølov?

– Hehe. Vi jobbar veldig grundig med skatt no faktisk, men at det samla sett blir lågare skattar med ei borgarleg regjering, det blir det, seier Asheim.

Politikk