Den ferske SV-leiaren Kirsti Bergstø varslar endå tøffare krav til regjeringa.

Tek farvel med låge skattar

STORT ANSVAR: Kirsti Bergstø får ein god klem frå Audun Lysbakken, som gjer seg etter elleve år, då ho vart valgt som SVs nye leiar på landsmøtet på Gardermoen i helga.

På SVs landsmøte i helga vart Kirsti Bergstø valt som ny leiar ved aklamasjon. Allereie på sin første dag i jobben varslar ho at dei rikaste må betale endå meir i skatt enn det SV har blitt samde med regjeringa om så langt.

– Dei rikaste blant oss evnar å betale endå meir inn til felleskapet enn det dei gjer i dag, seier ho.

– Kva slags skattar er det som skal opp?

– Det viktige er at skattetrykket for dei rikaste aukar, så er vi opne for å diskutere ulike modellar for å få det til. Poenget er at det norske skattesystemet ikkje er så progressivt som mange trur, og det vil vi gjerne gjere noko med.

I utakt med Senterpartiet

Uttalen til Bergstø skjer same helga som også Senterpartiet har hatt landsmøte. Sp vedtok tvert om at formueskatten og det samla skattetrykket for næringslivet må ned.

Den kjem også kort tid etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varlsa at det ikkje kjem fleire skatteaukar frå regjeringa med det første.

Det aksepterer ikkje SV.

– Dei få på toppen betalar framleis ein mykje mindre del av inntekta si i skatt enn det vanlege lønsmottakarar gjer. Difor ønskjer vi å auke skatten for dei som har mest.

– Kva tenkjer du om at Senterpartiet på sitt landsmøte i helga har vedteke det motsette av dette?

– Det lovar ikkje godt. Viss dei samstundes skal klare å halde løfta sine om å styrkje velferda og forhindre fattigdom i den situasjonen vi no er i, så må dei nesten velje om dei vil vere med på ein meir omfordelande økonomsik politikk, eller om dei heller vil tvinge vanlege folk inn i økonomisk naud, seier Bergstø.

Refsa Røkke

I sin første tale som leiar i SV tok Bergstø eit hardt oppgjer med Kjell Inge Røkke og andre miliardærar som har flytta til Sveits det siste året for å betale mindre skatt.

Ho bad Røkke om å ryke og reise, og sa at han burde skamme seg for å først rane kysten og så reise frå skatterekninga.

– Røkke er eit godt døme på ein som har bygd seg opp ein formue ved hjelp av arbeidskrafta til arbeidsfolk. Rikdom er ikkje noko som oppstår av to tomme hender og ein god idé. Røkke har fått store verdiar av felleskapet gjennom kvoter som han har fått tildelt, og han har bygd sin formue på felleskapets naturressursar og på arbeidskraft med kompetanse frå den norske fellesskulen, sa Bergstø og heldt fram:

– Når takken for det er å stikke av frå det samfunnet som har bygd han opp, då må han få beskjed om at det ikkje er greit.

Burde vekse meir

Bergstø trur at den tøffe linja for meir skatt og omfordeling er det som skal til for at SV skal klare å ta endå fleire av dei veljarane som har forlete Arbeidarpartiet det siste året.

Ved valet i fjior haust fekk Ap 26,3 prosent av røystene, og no ligg partiet på 17,2 prosent på snittet av meiningsmålingane så langt i mars.

Bergstø vedgår at SV bør klare å styrke seg endå meir når Ap gjer det så dårleg.

– Vi er klare til å invitere alle som ønskjer mindre skilnader, med på laget vårt. Eg trur det har vore for lite tydeleg for folk kva som er skilnaden på regjeringa sine løysingar og på Høgre sine løysingar. Eg trur forhåpninga var større hos folk, og at den dårlege oppslutnaden til regjeringa er eit uttrykk for at folk er skuffa, seier ho.

Held døra open

– Trur du at SV kjem til å gå inn i regjeringa i løpet av denne stortingsperioden?

– Døra mi er open for samtalar om det. Om det skal skje, så er det ein føresetnad som må vere på plass, og det er at vi legg alt som har vore, bak oss, og at den plattformen som regjeringa no styrer på, vert lagt vekk. Vi må starte med blanke ark.

– Kvifor er det så viktig?

– Det er fordi vi meiner at det må vere tydeleg endringsvilje på plass, og det var det ikkje då vi trefte dei for forhandlingar på Hurdalssjøen.

– Trur du at dei angrar litt på at dei ikkje kom dykk meir i møte, og sikra at det vart ei regjering med alle tre partia?

– Eg trur i allefall dei har grunn til ettertanke, seier ho.

Politikk