Politiet blinker ut arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen som én av åtte særlig alvorlige kriminalitetstrusler.

Ser på varebiler som krimtrussel

RISIKO: Økokrim-sjef Pål Lønseth, politidirektør Benedicte Bjørnland og Kripos-sjef Kristin Kvigne presenterer trusselvurderingen for 2023 under en pressekonferanse tirsdag.

«Flere politidistrikter rapporterer om utstrakt bruk av underleverandører, svart avlønning, omfattende arbeidsmiljølovbrudd og trygdesvindel i varetransportbransjen.»

Innenriks