Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Politiet blinker ut arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen som én av åtte særlig alvorlige kriminalitetstrusler.

Ser på varebiler som krimtrussel

RISIKO: Økokrim-sjef Pål Lønseth, politidirektør Benedicte Bjørnland og Kripos-sjef Kristin Kvigne presenterer trusselvurderingen for 2023 under en pressekonferanse tirsdag. FOTO: HANNA JOHRE, NTB

«Flere politidistrikter rapporterer om utstrakt bruk av underleverandører, svart avlønning, omfattende arbeidsmiljølovbrudd og trygdesvindel i varetransportbransjen.»