Flere unge ruser seg, men færre blir fulgt opp. Nå ber sosialarbeidere om storsatsing på forebygging og oppsøkende arbeid.

Politiet sender ikke unge til hjelp

Mer jobb: Vebjørn Brækken og Camilla Wright jobber i Uteseksjonen i Trondheim. De opplever at narkotikabruk blant unge øker og mener det sosiale arbeidet må styrkes.

Et nytt regime i narkotikapolitikken har fått store konsekvenser for hvordan politiet jobber med ungdom og narkotika. I 2021 ga Riksadvokaten klar beskjed om at det skal være høy terskel for å ransake ved mistanke om bruk eller besittelse av narkotika.

Innenriks