Torgeir Knag Fylkesnes (SV) vil at Norge skal gjøre som USA: subsidiere og favorisere vårt eget næringsliv. Ap sier nei.

Vil kopiere Joe Biden

DÅRLIG TID: Torgeir Knag Fylkesnes mener at skikkelige tiltak må til for å få på plass mer grønn industri i Norge.

USAs president Joe Biden har gjennom den enorme politikkpakka Inflation Reduction Act (IRA) planer om å subsidiere og favorisere grønt næringsliv i USA.

Politikk