For forsker Jeroen van der Kooij er lite så fascinerende som smågnagere og flaggermus. De får gjerne bo i huset hans.

Flagger­mus­mannen

Flaggermusforsker: Jeroen van der Kooij har småpattedyr, amfibier og flaggermus både som jobb og hobby. Huset hans i Nittedal rommer både arbeidsrom og husly for en rekke av dem.

Jeroen van der Kooij rynker litt på nesa idet han åpner døra til arbeidsrommet sitt.