Personlig ansvar og varslervern

Ifølge en melding fra NTB som er trykt i Klassekampen 26. januar mener Fagforbundet at «Den enkelte helsearbeider kan ikke lastes for de kritikkverdige forhold som NRK har avdekket i eldreomsorgen». Videre legger forbundet vekt på at det er systemet som må endres og at den endringa er et politisk ansvar.

Debatt