Bare siden oktober har IT-sprekken i Nav gjort at sykepengekøen har vokst med nesten tusen personer. Nå kommer reaksjonene fra Stortinget.

Nav-køen blir bare lengre

Sykepengekøen: I oktober sto 3400 personer som har klagd på avslag om syke­penger, i kø. I dag har køen vokst til 4240 personer. Ventetida er beregna til 52 uker. 870 personer har per i dag ventet i over et år. Foto: Christopher Olssøn

Konsekvensene av det interne IT-havariet i Nav vokser.