85 prosent av legene ved St. Olavs hospital mener pasientsikkerheten er truet etter innføringen av nytt journalsystem. Styret i Helse Midt-Norge har nå utsatt utrulling av Helse­plattformen i resten av regionen.

IT-trøbbel truer pasienter

EPIC FAIL: Det nye journalsystemet for Helse Midt-Norge, Helseplattformen, utviklet av den amerikanske helsegiganten Epic skaper store utfordringer for de ansatte ved St. Olavs hospital. Foretakstillitsvalgte Tobias Solli Iveland og Chris Aanondsen er kritiske til situasjonen.

Korona, influensa og omgangssjuke overbelaster helsevesenet flere steder i landet. På St. Olavs hospital i Trondheim er det ikke bare pasientene som er dårlige.

Innenriks