Mens 18 gardsbruk fekk over ein halv million i kostnadskompensasjon, havna sju kroner på kontoen til ein bonde som har avvikla.

Smørte tjukt og tynt

SKÅL: Bonde- og Småbrukarlaget ville helst at landbruksminister Sandra Borch (Sp) inviterte bondelaga til møte om kostnadar i landbruket og moglege tiltak. Det ville ikkje Borch, men ho takka ja til julelunsj hos Bonde- og Småbrukarlaget i går.

Å sikra bøndene full kostnadskompensasjon var eit viktig krav i jordbruksforhandlingane i år. I den historisk store jordbruksavtalen, skulle 2,4 milliardar kroner dekka ekstraordinære kostnadar i 2022.

Innenriks