I det ene øyeblikket kjenner du lukta av reinsdyr. I det neste tenker du på Keith Haring

Rudol­fevan­ge­liet

STÅR OG STANGER: Niklas Blindh er vel så mye samisk reineier som kunstner, og reinsdyret står like sentralt i kunstnerskapet som utenfor det.

Kunst