Jonas Skjelde kom inn på Teaterhøgskolen i høst – kanskje i siste kull på lenge. Nå kan det bli inntaksstopp på studiet.

Presti­sje­studier kan bli satt på pause

SISTE SJANSE: Kunsthøgskolen mangler mangfoldige millioner i neste års budsjett. Et av kuttforslagene er å stanse opptak ved skuespillerlinja, der Jonas Skjelde startet i høst.

– Det kommer til å få alvorlige konsekvenser for oss nåværende studenter på et sosialt og læremessig plan, i tillegg til at potensielle nye studenter blir snytt for muligheten til å utdanne seg ved teaterfakultetet på Kunsthøgskolen, sier Jonas Skjelde.

Kunst