Venus og New Balance

DER SKOEN TRYKKER: Bruken av funne objekter, som en New Balance-sneaker, er gjennomgående i Rachel Harrisons utstilling. FOTO: EVAN BEDFORD, ASTRUP FEARNLEY MUSEET

Fascinerende objekter og kombinasjoner.

Kunst