Andreas Raknes i Bergen er oppgitt over forbrukerfiendtlige løsninger i markedet for fiber- og kabelnett:

Må dele nett med nabo

OPPGITT: For å få internett må Andreas Raknes dele naboens fibernett. En antenne i bokhylla og abonnement fra Riks-TV sørger for tilgang til tv. Paul S. Amundsen

Andreas Raknes får ikke kabel-tv til leiligheten, selv om han bor i Bergen sentrum. – Påstanden om at det er konkurranse i dette markedet, er reinspikka tull.

Liberaliseringen av telekommarkedet på 1990-tallet skulle gi forbrukervennlige vilkår og stimulere kommersielle aktører til å bygge ut breibåndsnett over hele landet.

Kultur