Næringsministeren ber selskap og føretak staten eig, om å styre seg i pengebruken:

Opnar for å kaste fleire

DETTE TENER DIREKTØRANE I STATSEIGDE SELSKAP Grafikken og lista syner godtgjersle til administrerande direktørar i 2021. Fastlønn er slått saman med eventuell bonus, langtidsinsentivordning og anna godtgjersle.

EIGAR: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) truar med å kaste styret i statleg eigde selskap, om dei ikkje kan halde att på leiarlønn. Her er lista over dei med minst moderasjon.

Etter å ha kasta heile styret utanom ein i det statseigde selskapet Argentum, presenterte ein nøgd næringsminister Jan Christian Vestre eigarskapsrapporten til staten i går.

Innenriks