Svensk museum oppbevarer samiske skjeletter fra VarangerSametinget vurderer å be om tilbakeføring

Vil ha levningene hjem

LETER: Sametingspresident Silje Karine Muotka ser ikke bort fra at levningene etter hennes egne forfedre kan befinne seg i magasinene til universitetsmuseet i Uppsala. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Foto: Tom Henning Bratlie

Universitetsmuseet i Uppsala bekrefter at det har samiske skjeletter fra Varanger i sin samling. Sametingspresident Silje Karine Muotka jobber for å få tilbakeført levningene etter sine forfedre.

– Spørsmål om oppbevaring, forvaltning, tilbakeføring og gjenbegraving av menneskelige levninger er store prosesser som er veldig krevende, sier Silje Karine Muotka i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Kultur