I politikken er noen mer utrydningstruet enn andre.

Fossilfall

Rødt-medlemmers koplinger til konspirasjonsblogger har gjort begrepet «steiganosauruser» populært. Men den utdøende arten er ikke den eneste som lever farlig i den norske politiske faunaen.

Grovt sagt