Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik:

Vil vatne ut strandsona

LØYSER SNIPPEN: Den ferske kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik meiner dagens reglar ikkje treff like godt overalt. FOTO: ANNIKEN C. MOHR Klassekampen

OPNAR: Den ferske kommunalministeren vil gje kommunane meir fridom til å overstyre statlege reguleringar.

Ei veke inn i jobben som kommunal- og distriktsminister kjem Sigbjørn Gjelsvik (Sp) med eit signal om kva han har tenkt til å ta tak i: Kommunane må få meir fridom til å gjere eigne vurderingar om kor folk og verksemder skal få lov å byggje.

Politikk