Krigsofre

Med Russlands angrep på Ukraina blir vi minnet på at kvinner og barn rammes hardt i krig. Delvis fordi kvinner er fysisk svakere og fattigere enn menn, men også fordi kvinner er gjenstand for utnytting i seksuell og reproduktivt øyemed.

Debatt