Ei verdig opning av femtiårsjubileet til Teatret Vårt.

Kor går vi?

VÅTT: Vêret eller ikkje vêret, det er spørsmålet på Nordvestlandet. FOTO: ERIK BIRKELAND, TINGH Picasa

Kultur