Jørn Eggum i Fellesforbundet møter kritikk i fagrørsla:

Ut mot LO-topp

UROA: YS-leiar Erik Kollerud er bekymra for framtida for frontfagsmodellen. Han tar til orde for ein ny gjennomgang, slik Holden III-utvalet gjorde for ti år sidan. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

UROA: Leiar i YS Erik Kollerud er bekymra for om modellen for lønnsforhandlingar i Noreg skal rakna. Han ber LO-topp Jørn Eggum ta kritikken på alvor.

Det murrar i delar av fagrørsla utanfor LO. Lønnsoppgjeret nærmar seg, og fleire er kritiske til signala som leiar for Fellesforbundet Jørn Eggum i LO har sendt om at det ikkje er rom for å kompensera for etterslepet frå tidlegare år i årets lønnsoppgjer. Særleg offentleg sektor har eit etterslep, som mange vil ha kompensert for.

Innenriks