Om hundre år er det ikke sikkert vi dør en gang.

Kjerneprat

Mens innbyggerne i den tyske byen Grohnde kan puste letta ut for at byens atomkraftverk endelig ble stengt på nyttårsaften, har debatten om kjernekraft igjen blussa opp i Norge. I Klassekampen 6. januar sier Steffen Oliver Sæle, sivilingeniør og medlem i organisasjonen Klimavenner for kjernekraft, at avfallet fra kjernekraft ikke er et stort problem, for «avfallet er radioaktivt, men det innebærer altså at det blir mindre farlig etter hvert som tida går. Etter hundre år er det mindre farlig enn bly».

Kommentar