På lang sikt kan følgene av pandemien påføre norsk kulturliv uopprettelige skader, mener kulturforskere:

Er redde for seinskader

Kulturfolk frykter at publikum skal endre vaner under pandemien. Kulturens rolle i samfunnet kan bli svekket, mener forsker.

Kultur