Forfatter Finn Iunker mener innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur har utspilt sin rolle:

Håper på kollaps

REVOLUSJON: – Jeg tror det vil være bedre litteraturpolitikk dersom mer støtte går til forfatterne. Forlagene er jo allerede subsidiert gjennom momsfritak, sier Finn Iunker. Foto: Tom Henning Bratlie

Finn Iunker vil si farvel til innkjøpsordningen. Han møter stor motstand fra sin egen forening.

– Jeg håper innkjøpsordningen for litteratur kollapser så snart som praktisk mulig, sier forfatter Finn Iunker.

Kultur