Marsdals eventyr

I en fortelling 9. november om «investeringsstaten» og «heltemodige investorer» hevder Magnus Marsdal i tankesmien Manifest at «Civita-tenkerne» misforstår «når de tror at mobiliseringen av investeringsstaten er et høyre–venstre-spørsmål».Han forklarer: «Investeringsstaten er en økonomisk nødvendighet for begge hovedklasser. Arbeiderklassen er ikke mindre avhengig enn kapitalistklassen av at landet har en næringsstruktur.» Videre skriver han: «De rikes tankesmie (dvs. Civita) forstår instinktivt at heltekvadet om den fryktløse investor kan få banesår av en synlig og aktiv næringspolitikk. Men kapitaleierne kan ikke leve av ideologi. NHO lar Civita synge sin svanesang alene.»

Debatt