En EU-vennlig venstreside?

Som arkitekt tenker jeg ofte at arkitektur, landskap og urbanisme er de fagene som spenner over rom, arealer og deres materielle og immaterielle produksjon. Et mer rettferdig og bærekraftig samfunn i en globalisert verden er kun mulig gjennom internasjonalt (europeisk) samarbeid. Ingen nasjonalstater eller enkeltindivider klarer å stå opp mot store globale selskaper som Amazon, Facebook og Google eller hanskes med klimakrisen og de ytterste konsekvenser i form av utsletting av natur, i arealer som blir ubeboelige mennesker på flukt.

Debatt