Oljefondssjefen sier man har begrenset makt når man eier 1,5 prosent av verdens selskaper:

Snakker ned egen makt

ER DET MAKT I DE FOLDEDE HENDER? Nicolai Tangen vedgår at Oljefondet har en viss innflytelse, men han synes folk overvurderer fondets makt. Christopher Olsson

SJEF: Venstresida tar til orde for økt politisk styring av Oljefondet. Å tjene penger må komme først, mener oljefondssjef Nicolai Tangen.

Venstresida vil bruke Oljefondets finansielle muskler til å drive fram det grønne skiftet.

Innenriks