Handelsavtalen med britane bind Noreg til permanent privatisering, meiner SV:

Avtale med blå resept

TVANGSTRØYE: SVs Torgeir Knag Fylkesnes er kritisk til handelsavtalen mellom Norge og Storbritannia, som han meiner innskrenkar det politiske handlingsrommet. FOTO: HANNA KRISTIN HJARDAR Hanna Kristin Hjardar

SKRUMPAR: Handelsavtalen med Storbritannia set fleire avgrensingar for kva norske politikarar kan vedta og bestemme i framtida.

– Denne avtalen inneheld ei politisk bombe, seier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes.

Politikk