Å lese bøker kan endre vår oppfatning av verden, viser forskning. Kanskje kan det endre litteraturundervisningen.

Les en bok og bli en annen

At litteraturen kan endre våre tankesett, tar vi for gitt. Henri Manguin: «Le Thé à la Flora» (1912).

Påstanden om at møter med kunst kan endre hvordan vi tenker, føler og handler, er ikke kontroversiell. Helt siden antikken, da poetenes evne til å påvirke opinionen var en kilde til en viss bekymring, har forestillingen om kunstens makt stått sterkt. De fleste av oss har vel selv opplevd at en bok eller en film har endret vår oppfatning av et fenomen, en relasjon eller virkeligheten som sådan. Likevel, å bevise litteraturens betydning vitenskapelig har man foreløpig ikke lykkes med.

Kultur