Blikk: Mara Lee stiller spørsmål om hva kjærlighet kan lære oss om rasisme.

Følelsenes politikk

SYNSVINKLER: Mara Lee utforsker synet vårt på den Andre. FOTO: MÄRTA THISNER

En idé som først har entret verden, kan aldri helt forsvinne, men dukker opp gjennom historien i stadig nye varianter. Setningen har jeg fra Jeanette Wintersons «Frankissstein» (2019), der forfatteren Mary Shelley får møte sin egen karakter, Viktor Frankenstein. «The monster once made cannot be unmade», sier Frankenstein selv.

Bokmagasinet