En elektrifisering av sokkelen vil føre til en sterk økning i prisen på strøm både for hushold og industri.

Stopp elektri­fi­se­ringen

SCHIZOFRENI? Vi høster enorme profitter av «rein produksjon» av olje og gass, som skal bli enda «reinere» ved elektrifisering av sokkelen, skriver forfatterne. Samtidig utgjør innenlandske utslipp kun 2,5 prosent av de totale CO2-utslippene vi forårsaker. Her fra Johan Sverdrup i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen, NTB Carina Johansen

I Klassekampen 4. mars argumenterer Erik Lindeberg for elektrifisering av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel. Et av hans sentrale argumenter er at kostnaden for å slippe ut CO2 på sokkelen (norsk CO2-avgift pluss prisen i EUs kvotehandelssystem) er i ferd med å bli høyere enn kostnadene for de fleste elektrifiseringsprosjektene. Dermed konkurrerer olje- og gassutvinningen med andre virksomheter som trenger mer elektrisk kraft.

Kronikk