Norges Bondelag er bekymret for mangel på arbeidskraft til årets sesong:

Frykter krise i landbruket

EPLER: Strenge innreiseregler til Norge får konsekvenser for næringer som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft, som produsenter av frukt og grønt i landbruket. Her fra en eplelund i Ringerike. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

MANGEL: I en ny undersøkelse svarer én av fire norske bønder at de planlegger redusert produksjon i år på grunn av mangel på arbeidskraft. Det kan gi høyere matpriser.

Norske bønder er bekymret for årets sesong. Med de strenge innreisereglene regjeringen innførte 29. januar, er det usikkert om produsenter av grønnsaker, frukt og bær – såkalte grøntprodusenter – vil få på plass tilstrekkelig arbeidskraft i tide.

Politikk