Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tordner mot manglende koronainformasjon:

«Det er ulikeverd i praksis

ETTERLYSER GJENNOMFØRING: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm foreslo allerede i april en flerspråklig veiledningstelefon for smittevernråd. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN John Trygve Tollefsen

FOR LITE: Bare 2 av 29 strakstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen er gjennomført. Ifølge diskrimineringsombudet kan det sees på som diskriminering.

  • Informasjonskampanjer om testing på flere språk.

Innenriks