Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm tordner mot manglende koronainformasjon:

«Det er ulikeverd i praksis

ETTERLYSER GJENNOMFØRING: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm foreslo allerede i april en flerspråklig veiledningstelefon for smittevernråd. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

FOR LITE: Bare 2 av 29 strakstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen er gjennomført. Ifølge diskrimineringsombudet kan det sees på som diskriminering.

  • Informasjonskampanjer om testing på flere språk.
  • Bedre synlige teststasjoner ved større flyplasser.

Lista over gjennomførte strakstiltak for å redusere smitten blant innvandrere består bare av disse to punktene.

Det er snart gått et år med pandemi, og fortsatt er alle de store innvandrergruppene overrepresentert på smittestatistikken i Norge. Først 8. desember i fjor la regjeringen fram 29 strakstiltak for å få ned smitten blant dem.

En gjennomgang Klassekampen har gjort, viser at bare to av tiltakene er gjennomført.

Sviktet da det gjaldt

«Det er ulikeverdighet i praksis og kan sees på som diskriminering av grupper som ikke kan ta i bruk det som er beregnet på allmennheten», skriver diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en e-post til Klassekampen.

Bjurstrøm mener landets beredskap har sviktet når det gjelder å få ut kritisk informasjon raskt til alle deler av befolkningen.

«Etter at det snart har gått et år siden pandemien traff Norge, så er tilgangen til informasjon fortsatt ikke på plass», skriver hun.

Flere er påbegynt

Klassekampen har den siste uka satt søkelyset på regjeringens 29 strakstiltak for å få ned smitten blant innvandrere. Ifølge Kunnskapsdepartementet har Helsedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) fått oppdraget med følge dem opp.

Klassekampen har fått innsyn i status for 19 av tiltakene fra Helsedirektoratet, og 3 fra Imdi. På de andre 7 tiltakene er ikke status kjent.

Gjennomgangen viser at 2 av tiltakene ikke er påbegynt, 18 er påbegynt, og 2 av dem er gjennomført.

En app for å etablere en direkte kommunikasjonskanal til innvandrerbefolkningen er ett av tiltakene som ikke er påbegynt. En kampanje for å forebygge negative holdninger rettet mot enkelte innvandrergrupper er et annet.

«Uforståelig»

Et av de nylig påbegynte tiltakene er en flerspråklig koronatelefon. Avdelingsleder i Helsedirektoratet Øyvind Giæver sa til Klassekampen torsdag at tjenesten i beste fall er tilgjengelig om tre uker.

«Vi foreslo en flerspråklig veiledningstelefon allerede i april. Det er uforståelig hvorfor den fortsatt ikke er på plass all den tid jeg skjønner at helsemyndighetene vurderer det som et godt tiltak», skriver diskrimineringsombud Bjurstrøm.

Flere norsksomaliske ressurspersoner har henvendt seg til sentrale myndigheter og tilbudt å hjelpe til med en slik tjeneste.

«Det er uforståelig hvorfor det fortsatt ikke er på plass»

HANNE BJURSTRØM

Bjurstrøm synes det er fantastisk hvordan minoritetsorganisasjoner i hele landet har stilt opp både med å oversette og spre informasjon. Samtidig understreker hun at det er et offentlig ansvar.

«Det burde ha vært helt fra starten av en ordning for å oversette løpende all viktig informasjon på så mange relevante språk som mulig, slik at minoritetsorganisasjonene kunne spre offisiell og lik informasjon videre».

Kritiserer beredskapen

Mandag snakket Klassekampen med innvandrerkvinner tilknyttet organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN).

De syntes det er vanskelig å forstå regjeringens pressekonferanser, og ønsker simultanoversettelse til flere språk og teksting på norsk og engelsk.

Et av de 29 tiltakene til regjeringen er: «Oversetting av informasjon fra myndighetene, slik som pressekonferanser, må skje raskt. Dette må koordineres sentralt».

Verken Imdi eller Helsedirektoratet kunne redegjøre for status for dette. Kunnskapsdepartementet sa mandag at oversettelse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. De fleste oversettelsene av pressekonferanser er å finne på regjeringens nettside, men for å finne fram til dem, må du kunne både norsk og engelsk.

Ifølge Bjurstrøm har de fleste lært seg de vanlige rådene for å unngå smitte, «men det man går glipp av, er alle endringene i de andre smittevernrådene som gis på regjeringens pressekonferanser.»

«Med det vi har opplevd, forventer jeg at kommende beredskapsplaner ikke svikter på dette igjen», skriver hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production