Norske diplomater var på stemmefiske i 23 diktaturer for å sikre Norge den gjeve plassen i FNs sikkerhetsråd:

Tause om støtte fra diktaturer

VALGKAMPTURNÉ: De fargede landene i kartet er de 70 statene norske utsendinger reiste til i perioden 2016-2020, og der hovedformålet med reisen var å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Fargene indikerer landenes rangering på The Economists demokratiindeks fra 2019: 12 av landene er rangert som et fungerende demokrati (grønn). 16 er rangert som et delvis fungerende demokrati (gul). 13 er rangert som et «hybridregime» (oransje). 23 er rangert som autoritære (rød). Seks av landene, i hovedsak små øystater, er ikke rangert på indeksen.

HEMMELIG: UD reiste til 23 diktaturer for å sanke stemmer til plassen i sikkerhetsrådet til FN. De vil ikke svare på om diktaturene er lovet noe i retur.

I går tok Norge offisielt sete i FNs mektige sikkerhetsråd. Her har Norge plass som et av de ikke-faste medlemmene fram til utgangen av 2022.

Politikk