Inntektsforskjellene er store i Norge64 av de 100 rikeste bor i Oslo, Asker og Bærum

Dette er Forskjells-Norge

KOMMUNE-NM: Her er topp- og bunn-kommunene i Norge, fordelt etter medianen av den skattbare inntekten for alle innbyggerne. De blå er de 20 på topp, mens de røde er de 20 på bunn.

SKATTELISTER: Det er et inntektsgap mellom by og bygd i Norge. Landets rikeste kommuner ligger som et belte rundt Oslo. – Det er dramatisk, sier SV-nestleder Kari Elisabeth Kaski.

Skattelistene forteller en historie om et Norge med store geografiske forskjeller. Mens de rikeste bor på Østlandet, har mange innbyggerne i mange utkantkommuner lave inntekter.

Innenriks