Helseper­sonell er svært utsatt!

Koronautbruddet ved Hammerfest sykehus 18. oktober er knyttet til klyngeutbrudd, superspredere, manglende grensekontroll, svikt med hensyn til isolasjon og karantene og manglende luftsmittetiltak. I dag er sykehuset satt ut av funksjon. Hva blir det neste?

Debatt