Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Helsepersonell er svært utsatt!

Koronautbruddet ved Hammerfest sykehus 18. oktober er knyttet til klyngeutbrudd, superspredere, manglende grensekontroll, svikt med hensyn til isolasjon og karantene og manglende luftsmittetiltak. I dag er sykehuset satt ut av funksjon. Hva blir det neste?