Nødturnusen brukes uavhengig av krisaAp foreslår strengere unntaksregler

Går ut mot utnytting

PÅ VAKT: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol vil stramme inn på bruken av nødturnus for helsearbeidere. – De går på jobb, ikke på dugnad, sier hun. FOTO: VIDAR RUUD, NTB Vidar Ruud

KRISEPLAN: Ap foreslår nasjonale regler for bruk av nødturnus i helsevesenet. – Det er utrolig viktig at helsearbeidere ikke blir utnyttet. De går på jobb, ikke på dugnad, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Koronakrisa rammet norske sykepleiere og helsefagarbeidere hardt. Da pandemien traff Norge, ble fagforeningene med på en avtale om ekstraordinært lange vakter for å sikre helsetjenester i en nødssituasjon.

Innenriks