Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nødturnusen brukes uavhengig av krisaAp foreslår strengere unntaksregler

Går ut mot utnytting

PÅ VAKT: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol vil stramme inn på bruken av nødturnus for helsearbeidere. – De går på jobb, ikke på dugnad, sier hun. FOTO: VIDAR RUUD, NTB

KRISEPLAN: Ap foreslår nasjonale regler for bruk av nødturnus i helsevesenet. – Det er utrolig viktig at helsearbeidere ikke blir utnyttet. De går på jobb, ikke på dugnad, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Koronakrisa rammet norske sykepleiere og helsefagarbeidere hardt. Da pandemien traff Norge, ble fagforeningene med på en avtale om ekstraordinært lange vakter for å sikre helsetjenester i en nødssituasjon.

Vaktene fikk det uformelle navnet nødturnus og skulle brukes bare for å gi koronapasienter nødvendig helsehjelp. Slik gikk det ikke.

Sykepleierforbundet har dokumentert bruk av nødturnus i flere kommuner der det ikke har vært en eneste koronapasient.

Arbeiderpartiet vil derfor stramme inn på muligheten for å pålegge helsearbeidere ekstraordinært lange vakter. Forslaget blir lagt fram for Stortinget i dag og går ut på at partene i arbeidslivet må lage nasjonale retningslinjer for hvordan nødturnusen skal brukes.

– Det er fare for en ny bølge av pandemien, og helsepersonell må ha tillit til at en ny nødturnus ikke skal bli misbrukt. Vi fremmer dette forslaget ved første anledning, sier helsepolitisk talsperson i Ap Ingvild Kjerkol.

– Må sikre de ansatte

I vår og i sommer har sykepleiere over hele landet jobber vakter på mer enn tolv timer av gangen. Vaktene har vært svært upopulære, blant annet fordi mange har oppfattet at nødturnusen har blitt misbrukt av arbeidsgiverne.

Det sier leder av Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi har sett at lange turnuser er benyttet, både på intensivavdelinger, på legevakter og i kommunene, uten at det har vært en koronapasient i mils omkrets, sier hun.

Larsen mener ordningen med nødturnus har blitt brukt for å løse problemer som ikke hadde med pandemien å gjøre. Det gjør det vanskelig for Sykepleierforbundet å lage en ny avtale om nødturnus etter at den gamle gikk ut i september.

«Vi må ikke misbruke den mobiliseringsevnen som helsepersonell har»

INGVILD KJERKOL, AP

– Det er uaktuelt for oss å lage en ny avtale på det gamle grunnlaget, sier Larsen.

Hun mener likevel at forslaget fra Ap er «et skritt i riktig retning».

– Vi kan diskutere grunnlaget for en ny ordning som kan hvile fram til vi er i en ny situasjon. Da kan vi diskutere hva som fungerte, og hva som ikke fungerte, for å sikre befolkningen og de ansatte.

– Jobb, ikke dugnad

Ingvild Kjerkol mener at det er viktig at nødturnus ikke brukes for å tette vanlige, ordinære hull i bemanningen.

– Det er utrolig viktig at helsearbeidere ikke blir utnyttet. De går på jobb, ikke på dugnad, sier hun.

– Vi må gjenopprette tilliten nå, som en god forebygging for en ny runde. Vi må ikke misbruke den mobiliseringsevnen som helsepersonell har til alltid å gå på jobb i en krise, sier Kjerkol og legger til:

– Ved mange lokalsykehus har det ikke vært en eneste koronapasient, men vi har likevel sett bruk av nødturnus. Vi må ikke bruke kriseordninger for å løse hverdagsproblemer, sier hun.

«Vi har sett at lange turnuser er benyttet uten at det har vært en koronapasient i mils omkrets»

LILL SVERRESDATTER LARSEN, LEDER AV SYKEPLEIERFORBUNDET

Kjerkol viser til at avtalen som ble inngått i vår, ga arbeidsgiveren styringsrett over når sykepleierne skulle ut i ekstra lange vakter.

– Derfor er det spesielt viktig at det nå forhandles fram gode avtaler, sier hun.

Git: master, Env: production, Sanity: production