Manifest-rapport gravlegg debatten om fossil-sluttdato:

Vil gi full gass

SKODAR FRAMOVER: Isak Lekve har skrive rapporten «Hydrogen og karbonfangst», som er del av Manifest-prosjektet Grønn Industri 21. Der peiker han på korleis norsk gass kan få ei klimavennleg framtid. Linnea Oskarsen

GRØNT GULL: Norge kan fortsetta å ta opp like mykje gass som i dag og likevel gjennomføra det grøne skiftet. Manifest-rapport viser veg.

Bør Norge ha ein sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon? Ja, meiner fleire, særleg på venstresida i norsk politikk.

Innenriks