DIALEKTIKKENS FAR

Hegel for begynnere

KONFLIKTER: Hegel vokste opp under opptakten til Den franske revolusjon, og han mente at det moderne ikke er kjennetegnet av et harmonisk program, men av konflikt: mellom frihet for den enkelte og hensynet til fellesskapet. FOTO: THE ENCYCLOPEDIA AMERICANA

Hvis du vil forstå din egen samtid, er det å forstå Georg Wilhelm Friedrich Hegel et godt sted å begynne.

På dødsleiet klaget filosofen Hegel: «Det er bare én mann som egentlig har forstått meg», sukket han.

Moderne tider